آزمون آکادمیک آیلتس در پرث استرالیا ژانویه 2018 با موضوع رایتینگ جلسه آنلاین

IELTS test in Perth, Australia – January 2018 (Academic Module)

سوالات اخیر آزمون آیلتس در استرالیا سال 2018

Writing task 2 (an essay)

Nowadays many business meetings and training are happening online and not in real offices. Do you think advantages outweigh the disadvantages in this matter?

موضوع رایتینگ تسک دو (انشاء) با ترجمه فارسی

امروزه بسیاری از جلسات و آموزش های کسب و کار نه در آفیس های واقعی بلکه به صورت آنلاین اتفاق می افتند. آیا فکر می کنید که مزایای این جلسات آنلاین به کاستی های آن می چربند؟

Speaking test

Interview

What is your full name?
Can I see your ID?
Where are you from?
Do you work or study?
Is it a full time or a part time job?
Do you like it?
Where do you live now?
How long have you been living there?
How far is your home from here?
Do you like animals? Why?
What kind of wild animal do you like?
Do you have a pet at home?

سوالات بخش اول اسپیکینگ ، مصاحبه آیلتس با ترجمه فارسی

اسم کاملتان را چیست؟ (همیشه این سوال پرسیده می شود)
می تونم کارت شناساییتون رو ببینم؟ (همیشه این سوال پرسیده می شود)
اهل کجا هستی؟ (همیشه این سوال پرسیده می شود)
آیا مشغول به تحصیل هستی یا کار می کنی؟ (همیشه این سوال پرسیده می شود)
آیا شغل شما تمام وقت است یا پاره وقت؟
آیا شغلت را دوست داری؟
در حال حاضر کجا زندگی می کنی؟
چه مدت است که آنجا زندگی می کنی؟
منزل شما چقدر از اینجا دور است؟
آیا حیوانات را دوست داری؟ چرا؟
چه نوع حیوان وحشی را دوست داری؟
آیا در منزل حیوان خانگی داری؟

Cue Card

Describe an important event in your life that you have celebrated recently. Please say
What was it?
Who was celebrating it with you?
How did you celebrate it?

بخش دوم اسپیکینگ آیلتس به همراه ترجمه فارسی کیو کارت یا Task Card

یک رویداد مهم در زندگیتان که اخیرا برایش جشن گرفته اید را توصیف کنید. لطفا بگویید که:
چه رویدادی بود؟
چه کسی در جشن همراه شما بود؟
چطور این رویداد را جشن گرفتید؟

Discussion

How did you feel after that?
Do you like big or small celebrations?
Why is that?

بخش سوم اسپیکینگ آیلتس : 

چه حسی بعد از جشن گرفتن آن رویداد داشتی؟
آیا از جشن های بزرگ خوشت می آید یا جشن های بزرگ؟
چرا اینطور است؟