دانلود رایگان کتاب داستان انگلیسی کرم خیلی گرسنه برای کودکان


کتاب داستان کرم ابریشم خیلی گرسنه The very Hungry Caterpillar در اکثر کشورهای دنیا فروخته شده و از معروف ترین کتاب داستان های انگلیسی است. 

این کرم که در نهایت به پروانه butterfly تبدیل می شود در واقع از میان تمام صفحات کتاب، خوراکی ها را می خورد و به صورت بامزه ای با کودک شما دوست می شود.


این کتاب برای کودکان به شدت توصیه میشه