تفاوت و فرق May و Might در گرامر زبان انگلیسی چیست؟ 

نحوه استفاده از May و Might هنگام نوشتن رایتینگ می تواند باعث سردرگمی زبان آموزان شود. افراد زیادی فرقی بین این دو قائل نمی شوند و آنها را به جای هم استفاده می کنند. 

اما آیا واقعا تفاوتی بین May و Might وجود ندارد؟

امروز می خواهم به تمام این سردرگمی ها پایان بدم و برای شما این دو را توضیح دهم. 

عملکرد هرکدام از دو لغت را در جمله به شما نشان خواهم داد و گرامر مربوط به هر کدام را توضیح می دهم. 

از May و Might برای بیان احتمال و Possibility استفاده می شود

زمانی که می خواهیم از احتمال چیزی صحبت کنیم، فرقی بین May و Might وجود ندارد و از هر دو می توان استفاده کرد. اما یک فرق جزئی بین این دو وجود دارد: 

May می تواند در مورد اینکه چیزی محتمل است به کار برده شود. برای مثال:

He may lose his job

ترجمه فارسی مثال بالا: ممکن است شغلش را از دست بدهد. 

We may go on vacation

I may have dessert after dinner

Might برای بیان شرایط فرضی Hypothetical مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال: 

If you hurry, you might get there on time.

If I had shown up on time, I might have kept my job.

If I win the lottery, I might buy a Ferrari.

از جملات بالا می توانیم اینطور استنباط کنیم که Might با شرایطی سروکار دارد که به طور واقعی اتفاق نیوفتاده اند و فرضی هستند Hypothetical ، اما May با شرایطی سروکار دارد که محتمل هستند و می توانند به واقعیت تبدیل شوند. 

یک راه ساده برای به خاطر سپردن این تفاوت این است که might نسبت به may احتمال کمتری را نشان می دهد. اگر چیزی خیلی غیر محتمل است از might استفاده کنید. 

Might گذشته may است

یکی دیگر از فرق های کلیدی might با may این است که might گذشته may است. 

در شرایط مختلف وقتی بحث زمان باشد به راحتی می توانید از شکل درست این مدال ها استفاده کنید. به مثال های زیر دقت کنید: 

He might have called earlier, but I was not home. (Past Tense)

The criminal might not have been caught, had you sounded the alarm. (Past tense)

I may go to the movies tonight. (Present tense)

اگر زمان جمله ی خود را بدانید، به راحتی می توانید از شکل درست این مدال ها استفاده کنید. 

آیا می توان May have و Might have را به جای هم استفاده کرد؟ 

بعضی از مدرسان زبان انگلیسی می گویند که Might have و may have را می توان به جای هم بکار برد اما این درست نیست. از May have نمی توان در زمان گذشته استفاده کرد. 

بنابر دیکشنری American Heritage متخصصان زبان زیادی با این عقیده مخالف هستند که may/might have  مانند هم هستند. به جمله زیر از دیکشنری آمریکن هریتج دقت کنید: 

If John Lennon had not been shot, the Beatles might have gotten back together.

If John Lennon had not been shot, the Beatles may have gotten back together.

در تحقیقی که انجام شد، 97 درصد موافق جمله اول بودند.