ترجمه متون علمی، کاتالوگ و وب سایت در واقع ایجاد ارتباط از معنای یک متن به زبان مقصد با استفاده از یک متن هدف است. 

برای انتقال مفهوم از زبان مبدا به مقصد باید ظرافت هایی را در نظر گرفت. اینکه فقط کلمات انگلیسی به فارسی و یا بالعکس فارسی به انگلیسی ترجمه شوند، ماموریت مترجم تمام نمی شود.

مشاوره و ثبت درخواست نوشتن انواع ایمیل و نامه های تجاری به زبان انگلیسی از طریق زیر تماس بگیرید: 

تلگرام: @Engpartner

تماس: 09122237618


در ترجمه های ارزان و رایگان متاسفانه این اتفاقات می افتند که مترجم فقط متن را لغت به لغت ترجمه می کند و به گرامر و مفهوم توجهی ندارد.
فن ترجمه در هنگام ترجمه و ویرایش مقالات ISI خود را به خوبی نشان می دهد. در مورد مقالات تخصصی، باید ترجمه تخصصی انجام شود.
برای ترجمه متون تجاری نظیر نامه و ایمیل تجاری و مقالات انگلیسی، دیگر نیازی نیست که به صورت حضوری در دفتر موسسه حضور پیدا کنید.