آموزش انگلیسی از طریق اخبار


آموزش انگلیسی از طریق اخبار بخش دیگری از آموزش های سایت دوست انگلیسی تجاری و بازرگانی است که در آن سعی شده تا تعداد زیادی از لغت های جدید و اصطلاحات انگلیسی مربوط به یک خبر آموزش داده شوند.

از مزایای این نوع از آموزش (آموزش لغات انگلیسی از طریق اخبار) می توان به چند مورد اشاره کرد.

1- تلفظ تمام لغات را به طور صحیح می شنوید. متن خبر از بخش های خبری معتبر آمریکایی و انگلیسی انتخاب شده است و فردی که اخبار را می گوید، انگلیسی زبان است، بنابراین کلمات به شکل کاملا درست ادا می شوند.
 2- متن به همراه صدا در فیلم گنجانده شده است. در این نوع آموزش لغات انگلیسی از طریق اخبار، در فیلم، متن به همراه صدا گنجانده شده است. بنابراین وقتی که صدای گوینده را می شنوید، متن خبر را نیز می توانید بخوانید و از این طریق تلفظ صحیح کلمات جدید را فرا بگیرید.
 3- لغات مهم با رنگ دیگری نسبت به کل متن خبر متمایز شده اند. در فیلمی که مشاهده می کنید، لغات جدید و مهم برای شما با رنگ دیگری مشخص شده اند. بنابراین با تاکید بر این لغات و شنیدن چند باره خبر شما می توانید لغات انگلیسی جدید را در متن آموزش ببینید و خیلی سریعتر آنها را حفظ کنید.
 4- همچنین این نکته نیز حائز اهمیت است که، هر تکه فیلم کمتر از یک دقیقه است. بنابراین شما می توانید فیلم را در موبایل خود ریخته و بارها آن را مشاهده کنید و به صدای آن گوش دهید. پس از چند بار گوش دادن به خبر، سعی کنید آن را حفظ کنید و در نهایت تاثیر شگفت انگیز آن بر زبان انگلیسی خود را مشاهده کنید.