Engpartner

اشتراک گذاشته شده با :

آموزش زبان انگلیسی

انواع تاپیک و موضوع رایتینگ تسک دو آیلتس

انواع تاپیک و موضوع رایتینگ تسک دو آیلتس


انواع موضوع بخش انشای Essay آیلتس آکادمیک و جنرال را می توان به پنج دسته تقسیم کرد. در زبان انگلیسی به این انواع Task Types for IELTS Task 2 می گویند.

آموزش رایتینگ آیلتس IELTS

نوع اول تاپیک رایتینگ تسک دو آیلتس آکادمیک و جنرال:

به این نوع تاپیک Opinion essay می گویند. سوال تاپیک در این حالت درباره نظر و عقیده شما نسبت به موضوع مطرح شده می‌باشد.


برای ادامه این درس به سایت اصلی مراجعه کنید: 

انواع تاپیک و موضوع رایتینگ تسک دو آیلتس


Www.engpartner.com
آموزش تضمینی آیلتس اکادمیک و جنرال

آموزش تضمینی مهارت های آیلتس آکادمیک و جنرال 

دروس آموزش حرفه ای مربوط به آموزش رایتینگ 

چطور آیلتس هفت بگیریم

بخش آموزش مهارت های آیلتس IELTS و تافل در سایت دوست انگلیسی تجاری و بازرگانی در راستای تقویت مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی ایجاد شده است.

برای هر مهارت آموزش ها و تمرینات مجزا در نظر گرفته شده تا زبان آموزان بتوانند نسبت به نیاز خود از تمرینات بهره مند شوند.