ساختار جمله در زبان انگلیسی برای رایتینگ آیلتس

در درس ساختار جمله Sentence Structure رایتینگ آیلتس از سری درس های آموزش آیلتس تمرکز ما بر روی تفاوت های بین جملات ساده Simple Sentences، جملات مرکب Compound Sentences، جملات پیچیده Complex Sentences و جملات مرکب-پیچیده Compound-Complex Sentences خواهد بود.

ساختار ساده جمله در زبان انگلیسی

از آنجایی که ممتحن های آیلتس به دنبال این ساختارها در انشای Essay شما هستند، باید بدانید که چطور از این ساختارهای جمله بندی به درستی استفاده کنید.

همچنین این نکته را نیز باید در نظر بگیریم که اگر نمره ی بالای 6 و 7 در رایتینگ آیلتس می خواهیم، باید استفاده از ساختارهای جمله بندی Sentence Structure را بدانیم.
جمله واره ها Clauses در واقع بلوک ساخت جملات انگلیسی هستند.

بنابراین قبل از خواندن این درس باید با مفهموم جمله واره های وابسته Dependent Clauses و جمله واره های مستقل Independent Clauses آشنا باشید.

انواع جملات انگلیسی Sentence Types

به طور کلی چهار نوع جمله در زبان انگلیسی وجود دارند:

1. ساده Simple
2. مرکب Compound
3. مختلط و یا پیچیده Complex
4. مرکب و پیچیده Compound-Complex


منبع سایت : دوست انگلیسی تجاری