آموزش تضمینی مهارت های آیلتس آکادمیک و جنرال 

دروس آموزش حرفه ای مربوط به آموزش رایتینگ 

چطور آیلتس هفت بگیریم

بخش آموزش مهارت های آیلتس IELTS و تافل در سایت دوست انگلیسی تجاری و بازرگانی در راستای تقویت مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی ایجاد شده است.

برای هر مهارت آموزش ها و تمرینات مجزا در نظر گرفته شده تا زبان آموزان بتوانند نسبت به نیاز خود از تمرینات بهره مند شوند.